How to (33) werkuren instellen en bekijken, ook wel personeelsadministratie kapperszaak

Share This Post

In deze blogpost behandelen we het instellen en bekijken van de werk-, ziekte en verlofuren van de medewerkers in de salon, ook wel personeelsadministratie kapperszaak. De basis van het instellen van deze uren is gebaseerd op de kappers CAO. In deze CAO worden de verplichte verlofdagen bepaald.

Kappers CAO

De kappers CAO wordt bepaald door de belangenorganisatie in de kappersbranche (ANKO). In deze CAO worden de werkomstandigheden voor een salon afgestemd. Tevens worden de vakantiedagen bepaald. De kapperssoftware Aimy heeft de uitgangspunten van de laatste CAO verwerkt in een aparte tab binnen de applicatie; “Werkuren”.

In dit overzicht zie je alle werk-, ziekte- en verlofuren per jaar. Hiermee kan je eenvoudig de administratie van jouw medewerkers organiseren. Natuurlijk is het overzicht altijd exporteerbaar en kun je terug kijken naar de vorige jaren.

Maximaal verlofuren per jaar opvoeren volgens kappers CAO

Op het moment dat je gebruik maakt van de “werkuren” functionaliteit binnen de kapperssoftware Aimy dien je als eerst het jaaroverzicht in te vullen per medewerker. Dit kan je terug vinden onder werkuren >> jaaroverzicht.

In dit overzicht vul je bovenaan een aantal kenmerken van de medewerker in:

  • Leeftijd
  • Jaren actief in zaak: aantal jaren actief voor de salon (aan een sluitend)
  • Jaren actief in branche: aantal jaren actief in de kappersbranche

Vervolgens dien je aan te geven hoeveel uren een werknemer per week gemiddeld werkt. Dit bepaald het aantal uren per jaar en is een belangrijke variabele voor het bepalen van het aantal verlof uren per jaar.

Het veld wat daarna volgt is het aantal verlofuren wat je de medewerker per jaar geeft. Onderaan deze pop-up zie je na het invullen van de bovenstaande gegevens op hoeveel verlofuren een medewerker volgens de CAO recht heeft. Dit kan je gebruiken om het veld verlof uren per jaar in te vullen.

Note: we gebruiken de verlof uren van de CAO als richtlijn. Je kan hier geen rechten aan verlenen en je bent vrij om hoger aantal verlofuren aan medewerkers te bieden.

Verlof & ziekteuren opvoeren

De eerste subfunctionaliteit van “werkuren” is het opvoeren en bekijken van verlof- (ook wel vakantieuren) en ziekteuren. Het overzicht kan je terug vinden werkuren >> opvoeren. Hier kan je een datum selecteren en de uren die worden opgenomen toevoegen. Automatisch worden deze uren toegevoegd aan het overzicht.

Overzicht werkuren bekijken

Na het opvoeren van het jaaroverzicht en mogelijk de gebruikte aantal verlof- en ziekteuren zie je in het overzicht de administratie van de medewerkers. Aimy kapperssoftware toont de volgende gegevens per jaar (selectie balk rechtsboven aan geeft aan welk jaar het is):

  • Werknemer naam
  • Werkuren p.j. is het aantal verwachte werkuren per jaar )opgevoerd in jaaroverzicht)
  • Realisatie werkuren is gebaseerd op het aantal gerealiseerde uren in de agenda (beschikbaarheid)
  • Ziekte uren is het aantal opgevoerde ziekte uren per jaar
  • Verlof uren is het aantal beschikbare verlof uren per jaar die opgevoerd zijn in het jaaroverzicht
  • Gebruikte verlof uren is het aantal opgenomen verlof uren per jaar

Wil je meer weten over het gebruik van werkuren? Neem dan contact op met het team van Aimy via hello@meetaimy.com.

Scroll naar boven